Pokazna vežba Crvenog Krsta Leposavić i Gorske Službe Spasavanja na omladinskom kampu Spust Bez Granica Leposavić -> Raška

Pokazna vežba Crvenog Krsta Leposavić i Gorske Službe Spasavanja na omladinskom kampu Spust Bez Granica Leposavić -> Raška