Pokazna vežba Crvenog Krsta Leposavić na omladinskom kampu Spust Bez Granica Leposavić -> Raška

Pokazna vežba Crvenog Krsta Leposavić na omladinskom kampu Spust Bez Granica Leposavić -> Raška