06.11.2019 – Realizovan je I dan radionica u Sočanici i Leposaviću

Prvog dana realizacije Eko radionica opredeljen je za Osnovnu Školu Vuk Karadžić u Sočanici i Opštinsku upravu u Leposaviću sa privrednicima i civilnim društvom.

Realizacija prve radionice u Sočanici sa učenicima Osnovne škole Vuk Karadžić desila se u sali Doma Kulture Sočanica.

Prepuna sala Doma Kulture nižih i viših razreda učenika zaparala je slika zainterasovanosti dece da čuju stručnu Eko prezentaciju koja je upravo prilagodjena nivou osnovnog obrazaovanja sa lepim ilustracijama i stručno smišljenim prezentacionim materijalom. Ovom prilikom uprava škole na čelu sa direktorom Draganom Radovanovićem daje pravi doprinos time što su prilagodili nivo trajanja nastave kako bi se uskladili svi i omogućio ovakav vid edukacije mladih naraštaja i usadjivanja Eko kulture.

http://rtvmir.com/strana/arhiva/edukacija_stanovnistva_u_opstini_leposavic_ekologija_i_zastita_zivotne_sredine/44970

PREDAVANJE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE VUK KARADŽIĆ SOČANICA

Druga aktivnost, bila je namenjena predstavnicima opštinskih struktura, privrednicima , civilnog društva. Predavanje je otvorio prof.dr. Ivica Ristović na temu “Otpad kao resurs” gde je istakao kao ključne činjenice iskorišćenja otpada u očuvanju prirodnih resursa, uštedi ednergije, sirovina  i dobijanja ekonomske dobiti. Prezentovao je primere dobre prakse u svetu i projekte na kojima je učestvovao.

Prikazao i istako značaj reciklažnih centara, razdvajanje otpada na izvoru i dobijanja čistih sirovina za dalju obradu.

U sali od 20-tak predstavnika institucija i civilnog društva koji su zainteresovano učestvovali na predavanju došlo se do značajnih informacija vezano za ove oblasti.Zainteresovanim učešćem moglo se zaključiti da postoje potrebe baš upravo reciklaže, podizanja svesti razdvajanja otpada na izvoru i obezbedjivanje otkupnog reciklažnog centra gde bi se sirovine obradjivale za dalje potrebe.

PREDAVANJE U SALI OPŠTINE LEPOSAVIĆ