09.07.2019 – Ekološko trasiranje i uredjenje Ibra od Leposavića do Raške

Napravili smo probni spust od Leposavića do Raške sa 15 članova udruženja i radili na tasiranju i delimičnom ekološkom uredjenju reke. Možemo reći da je reka Ibar veoma zapuštena i napuštena reka i da je stihijski prepuštena prirodnom toku. Zbog niske ekološke svesti žitelja Ibarskog priobalja i šire mogli smo da poručimo da ne postoji ozbiljan komunalni plan u opštinama Ibarskog toka za očuvanje reke Ibar i njenog priobalja. Primetne su ogromne količine smeća koje se akumuliraju u zimskom periodu i tako spoje na delovima mirnog toka u uvalama. Takodje, ne postoji sistem ozbiljne brige o uredjenju obala reke Ibar koje bi mogle da stvore ozbiljan potencijal za neke vidove turizma i sportova na vodi.

Mi smo za potrebe našeg dogadjaj uradili uklanjanje preperka koje bi uticale na bezbednost učesnika splavarenja da slobodnim tokom splavare. Naravno sa skromnim potencijalom koji imamo dali smo doprinos delimičnom uredjenju i trasiranju i unapredjenju bezbednog splavarenja od Leposavića do Raške.

Slike dovoljno prezentuju.