11.07.2019 – Uredili smo startnu i dolaznu poziciju za rafting trku Head to Head

Danas smo napravili ulaznu i izlaznu poziciju za rafting trku Head to Head. Deo organizacije rasčistio je pripobalje i napravio pristup reci kako bi moglo da se dostavi transportno vozilo sa čamcima koji će se koristiti na trci ekipa od po 4 takmičara.

Slike govore sve.