26. Jula 2019 od 15 časova organizovali smo Igre Bez Granica na bazenu i EKO radionicu

Na bazenu poseban doživljaj bilo je organizovanje Igara Bez Granica za učenike od 5 do 8 razreda. Bilo je tri uporedne ekipe koje su se takmičile kroz zanimljive igre na vodi preko kojih se promovišu ekološke vrednosti. Cilj igara je zabavno, motivaciono aktiviranje i edukativno druženje dece. Tema je bila ekologija i podizanje svesti o zdravoj životnoj sredini.

 

Po završetku igara nege oko 16 časova, deca su napravila pauzu na bazenu i uzela učešća radionici gde su sa kompetenim sručnjakom Dr. Milanom Kragovićem razgovarali i saslušali njegovu prezentaciju na temu ekologije i zaštite životne sredine.

Doprinos edukativnom unapredjenju svesti kod mladih, dalo je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije kroz projekat Podizanje svesti o značaju životne sredine u Opštini Leposavić partnersim nastupom Institut Vinča, Rudarski fakultet u Beogradu i Splavarenje Ibrom Spust Bez Granica Leposavić.

Prijatelji EKO RADIONICE :