Kontakt za splavarenje – rating ibrom 2018

Udruženje / Splavarenje Ibrom Spust Bez Granica / 38218 Leposavić/ D. Obradovića 1/10

Zahtev za sponzorstvom ZAHTEV ORGANIZACIJE

  • Pojedinačna ponuda: za mesto u čamcu 10e

  • Za raniju uplatu za camac obezbedjen popust na ponudu->

    • do 20.06. 2018 popust 50% -> 50e

    • do 30.06. 2018 popust 30% – > 70e

    • od 01.07 2018 redovna cena za camac 10 do 12 osoba 100e


    POSLEDNJI ROK ZA PRIJAVU I REZERVACIJU ČAMCA PETAK 06.07.2018 – DO 12:00