Kontakt za splavarenje – rating ibrom – post

Udruženje / Splavarenje Ibrom Spust Bez Granica / 38218 Leposavić/ D. Obradovića 1/10

 

Zahtev za sponzorstvom 2019-SPONZORSKO PISMO

  • Pojedinačna ponuda po osobi: za mesto u čamcu 15e  …

  • Ako je potrebna hrana, smeštajni kapaciteti, prevoz i ostala tehnička podrška na raspolaganju smo Vam da priredimo dogadjaj za pamćenje …

Rafting

Splavarenje - Rafting