Visoki Dečani Srpska lepota na Kosovu i Metohiji – UNESKO spomenik svetske kulturne baštine (5)

Srpska duhovna baština na Kosovu i Metohiji koja predstavlja identitet nacije!

Oltar u manastiru Visoki Dečani – Srpska duhovna baština na Kosovu i Metohiji koja predstavlja identitet nacije i UNESKO je priznao kao reprezentativno svetsko kulturno nasledje koje moramo da čuvamo i održavamo !