Pećka Patrijaršija centar i sedište Srpske Pravoslavne Crkve gde se krunišu patrijarsi

Pećka Patrijaršija je mesto gde se dovode na tron svi Srpski Patrijarsi upravnici Srpske Pravoslane Crkve !

Ulaz u tri crkve u Pećkoj Patrijaršiji centru Srpske Pravoslavne Crkve u kome se na tron biraju svi Patrijarsi !