Spust Bez Granica Leposavic Raska Rafting Splavarenje Ibrom

Rafting Splavarenje u Srbiji drugog vikenda u Julu na reci Ibar od Leposavica do Raske pod Kopaonikom