Projekat – Edukacija stanovništva sa teritorije opštine Leposavić u cilju podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine odabralo je naš predlog projekta o podizanju ekološke svesti stanovništva u opštini Leposavić o značaju zaštite životne sredine u partnerstvu sa Institutom Vinča iz Beograda i Rudarskim fakultetom Beograd da realizujemo aktivnosti sa ciljem masovnijeg podsticanja stanovništva da brinu o životnoj sredini.

Aktivnosti koje ćemo realizovati su:

 

  1. Čišćenje dela rečnog korita Ibra
  2. Kampovanje
  3. EKO radionica na kampu Spust Bez Granica
  4. Postavka stubnih kanti i znakova sa ekološkom porukom
  5. Edukativne radionice za
  • Osnovne i srednje škole
  • Studente
  • Privredne subjekte i lokalnu samoupravu

Realizatori predavači sa Instituta Vinča i Rudarskog fakulteta Beograd