05.07.2019 – Projekat – Edukacija stanovništva sa teritorije opštine Leposavić u cilju podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine odabralo je naš predlog projekta o podizanju ekološke svesti stanovništva u opštini Leposavić o značaju zaštite životne sredine u partnerstvu sa Institutom Vinča iz Beograda i Rudarskim fakultetom Beograd da realizujemo aktivnosti sa ciljem masovnijeg podsticanja stanovništva da brinu o životnoj sredini.

Aktivnosti koje ćemo realizovati su:

 

1.Čišćenje dela rečnog korita Ibra

2. Kampovanje

EKO radionica na kampu Spust Bez Granica

3.Postavka stubnih kanti i znakova sa ekološkom porukom

4.Edukativne radionice za

Osnovne i srednje škole

Studente

Privredne subjekte i lokalnu samoupravu

Realizatori predavači sa Instituta Vinča i Rudarskog fakulteta Beograd