Презентујемо вам галерију нашег Спуста Без Граница–>>

 

Удружење Сплаварење Ибром Спуст Без Граница настало је 2003 године и у претходном периоду развјали смо значајне омладинске пројекте кроз које смо промовисали заједништво, укључивали младе да активно учествују кроз организацију, еколошке вредности, едуковали младе и подизали свест грађанству о туристичким потенцијалима нашег окружења и региона, истицали битност слободе кретања и уклањање свих препрека и баријера које спсутавају даљи нормални развој друштва у целини.Самосвесни смо, да уколико се настави са ограничавањем људи и роба осусђени смо на пропадање и одлазак младих из својих средина због пратећих проблама који спутавају нормалан живот.Савремено друштво подразумева слободу кретања и избора али у друштвеном смислу приметна је константна пресија и притисак на нормалан живот и наметање границе међу људима. Дакле манифестацијом и кативностима промовишемо природну слободу за све, која подстиче нормалан живот.

  • Смисао самог догађаја употпуњује летњу понуду догађаја у поткопаоничким општинама које припадају Ибарској долини. Летњим омладинским кампом, који нуди активно учешће на самом догађају кроз активности као што су камповање, такмичења у играма без граница, кувању рибљих чорби, баскету, фудбалу, пецању …Млади имају могућности код нас да виде прелепе јужне пределе Копаоника са лепим локалитетима за истраживање који се налазе на територији наше општине.
  • Вечерњим концертом употпуњује се понуда .
  • Наредног дана спремамо се за Сплаварење Ибром све до Рашке где нас на циљу очекује војнички пасуљ и повратни превоз до кампа.

Сплаварење Ибром под Копаоником од Лепосавића до Рашке предствља омладинско окупљање и активан одмор за све који подржавају лепоте природе и живот у складу са њом !

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

Ecological arrangement of the river Ibar before rafting

ЕКОЛОШКО УРЕЂЕЊЕ РАКЕ ИБАР ПРЕ РАФТИНГА

EKOLOŠKO UREDJENJE REČNOG TOKA ZA RAFTING NA IBRUSlajdovi ekološkog i uređenja reke pred manifestaciju Rafting Ibrom Spust Bez Granica ENVIRONMENTAL ARRANGEMENT OF THE RIVER COURSE FOR RAFTING ON THE IBAR Slides of ecological and river arrangement before the Rafting Ibrom Spust Bez Granica event
Слајдови еколошког и уређења реке пред манифестацију Рафтинг Ибром Спуст Без Граница

ПОСТАВКА  И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ОМЛАДИНСКИ КАМП

Slajdovi instalacije kamperske opreme za potrebe kamovanja na manifestaciji spust bez granicaSlides of the installation of camping equipment for the needs of camping at the downhill without limits event Folien über die Installation von Campingausrüstung für die Bedürfnisse des Campings bei der Downhill Without Limits-Veranstaltung
Слајдови инсталације камперске опреме за потребе камовања на манифестацији спуст без граница

Omladinski kamp pred Spust Bez Granica - Ibarsko PostenjeYouth camp in front of Spust Bez Granica - Ibarsko PostenjeOmladinski kamp pred Spust Bez Granica - Ibarsko PostenjeYouth camp in front of Spust Bez Granica - Ibarsko Postenje

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ РИБЉИХ ЧОРБИ

Slajdovi sa takmičenja u kuvanju riblje čorbe na manifestaciji spust bez granicaSlides from the fish soup cooking competition at the Downhill Without Borders event Folien vom Fischsuppen-Kochwettbewerb beim Downhill Without Borders-Event
Слајдови са такмичења у кувању рибље чорбе на манифестацији спуст без граница

Priprema za kuvanje riblje čorbe u kampu, Spusta Bez GranicaPreparation for cooking fish soup in the camp, Spusta Bez Granica

Takmičarska riblja čorba na kampu Spusta Bez Granica Competitive fish stew at the Spusta Bez Granica camp

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА НА БАЗЕНУ

Slajdovi sa omladinskog takmičenja u igrama bez granica na bazenimaSlides from the youth competition in games without limits on swimming pools Rutschen aus dem Jugendwettbewerb bei Spielen ohne Grenzen in Schwimmbädern
Слајдови са омладинског такмичења у играма без граница на базенима

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У КАМПУ

Slajdovi sa omladinskog takmičenja u basketu na kampu manifestacije spust bez granicaSlides from the youth basketball competition at the Downhill Without Borders event camp Folien vom Jugend-Basketball-Wettbewerb im Downhill Without Borders-Eventcamp
Слајдови са омладинског такмичења у баскету на кампу манифестације спуст без граница

Sportsko takmičenje Basket na kampu Spusta Bez Granica Leposavić Raška pod Kopaonikom na potezu Ibra

ГОСТОВАЊЕ ГОРСКЕ СЛУЖБЕ СПАСАВАЊА 

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

ГОСТОВАЊЕ БАЛОНАРА НА СПУСТУ БЕЗ ГРАНИЦА

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

 

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

 

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

ЛОГОРСКА ВАТРА У КАМПУ

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

Slajdovi sa večernjeg koncerta i druženja uz logorsku vatru i povečerjaSlides from the evening concert and gathering around the campfire and dinner Folien vom Abendkonzert und dem Zusammensein am Lagerfeuer und Abendessen
Слајдови са вечерњег концерта и дружења уз логорску ватру и повечерја

ПРИПРЕМА ЗА СПЛАВАРЕЊЕ НА РЕЦИ ИБАР И СПУСТ БЕЗ ГРАНИЦА

Slajdovi prirpeme za počerak splavarenja niz reku Ibar na Spust Bez GranicaSlides prepare for the start of the rafting trip down the Ibar River on the Spust Bez Granica Rutschen bereiten sich auf den Start der Rafting-Tour auf dem Fluss Ibar auf der Spust Bez Granica vor
Слајдови прирпеме за почерак сплаварења низ реку Ибар на Спуст Без Граница

Pogled iz vazduha na reku Ibar, gde je rafting Spust Bez GranicaAerial view of the river Ibar, where the rafting is Spust Bez Granica

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

ПОЧЕТАК РАФТИНГА НИЗ РЕКУ ИБАР ОД ЛЕПОСАВИЋА ДО РАШКЕ

Slajdovi sa Raftinga Ibrom Spust Bez GranicaSlides from the Rafting Ibra Downhill Without Limits Rutschen vom Rafting Ibra Downhill Without Limits
Слајдови са Рафтинга Ибром Спуст Без Граница
Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmorRafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation
Рафтинг на реци Ибар под Копаоником од Лепосавића до Рашке омладинско окупљање и активан одмор
Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmorRafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation
Рафтинг на реци Ибар под Копаоником од Лепосавића до Рашке омладинско окупљање и активан одмор
Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmorRafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation
Рафтинг на реци Ибар под Копаоником од Лепосавића до Рашке омладинско окупљање и активан одмор

Rafting na reci Ibar pod Kopaonikom od Leposavića do Raške omladinsko okupljanje i aktivan odmor Rafting on the river Ibar under Kopaonik from Leposavić to Raška youth gathering and active vacation

ЦИЉ У РАШКИ ПОРЕД БАЗЕНА И РУЧАК

Slajdovi na cilju uz ručak, druženje , muzički doček i pozitivnu atmosveruSlides at the finish line with lunch, socializing, musical reception and a positive atmosphere Rutschen im Ziel mit Mittagessen, geselligem Beisammensein, musikalischem Empfang und positiver Atmosphäre
Слајдови на циљу уз ручак, дружење , музички дочек и позитивну атмосверу