Rafting (ponuda) za sve ljubitelje splavarenja niz Ibar koji su gosti Kopaonika u letnjem periodu

Postoji nekoliko turističkih agencija i organizacija koje nude rafting ture za goste Kopaonika u letnjem periodu. Ove ture obično uključuju prevoz do Ibra, iznajmljivanje opreme za rafting, stručno vođenje, i obično su dostupne za sve nivoe iskustva, od početnika do naprednih.

Ture obično počinju ujutru, a putovanje do Ibra obično traje oko sat vremena. Kada stignu do Ibra, gosti će dobiti opremu i osnovne instrukcije o tome kako da koriste opremu i navigiraju kroz brzake. Tura se obično sastoji od vožnje niz reku, prolaska kroz brzake različitih težina i uživanja u prirodnim pejzažima. Ture obično traju nekoliko sati, a gosti se obično vraćaju na Kopaonik kasnije popodne.

Osim raftinga, turističke agencije obično nude i druge aktivnosti poput planinarenja, biciklizma, vožnje kajaka ili jedrenja na dasci, pa je dobro istražiti sve opcije i pronaći ono što najbolje odgovara vašim interesima i iskustvu.

There are several travel agencies and organizations that offer rafting tours for Kopaonik guests in the summer. These tours usually include transportation to the Ibar, rafting equipment rental, expert guidance, and are usually available for all experience levels, from beginner to advanced.

Tours usually start in the morning and the journey to the Ibar usually takes about an hour. Once they reach the Ibar, guests will receive equipment and basic instructions on how to use the equipment and navigate through the rapids. The tour usually consists of driving down the river, passing through rapids of varying difficulty and enjoying the natural scenery. Tours usually last a few hours, and guests usually return to Kopaonik later in the afternoon.

In addition to rafting, travel agencies usually offer other activities such as hiking, biking, kayaking or windsurfing, so it’s a good idea to explore all the options and find what best suits your interests and experience.

Letnji vikend na Kopaoniku – otkij skrivene lepote…

JEDNODNEVNI ARANŽMAN 

SVIM LJUBITELJIMA RAFTINGA AKTIVNOG ODMORA  NA RECI IBAR, NUDIMO ADRENALINSKI SPUST BEZ GRANICA NA 50 MINITA OD TURISTIČKOG CENTRA KOPAONIK KADA SU ISPUNJENI USLOVI ZA SPLAVARENJE!

Komercijalna cena učešća u letnjoj turističkoj sezoni po osobi iznosi 45e

Aranžmana obuhvata:

  1. Prevoz od Turističkog centra Kopaonik do mesta Jarinje (Leposavić)
  2. Rafting niz Ibar – uz prateću opremu
  3. Ručak na cilju u Rudnici (Raška)
  4. Povratni prevoz do Turističkog centra Kopaonik

Grupa koja splavari u čamcu može biti od 6 do 8 osoba sa još naša dva vozača čamca (skipera).

Organizacija Splavarenje Ibrom Spust Bez Granica iz Leposavića je na raspolaganju svim zainteresovanim za ovu vrstu rekreacije na vodi u vrelom letnjem periodu.

Naš deo Ibra, po svojoj brzini i opasnosti za sve učesnike, ne spada u reke visokog rizika već mogu da splavare i početnici i iskusni splavari jer ima dovoljan broj dobro osiguranih brzaka ali i tišaka kako bi svako mogao da oseti draž veslanja a ujedno i imao vremena za kupanje u reci. Naši iskusni skiperi učestvovaće sa Vama na ovoj nezaboravnoj avanturi.

Uz sve ove mogućnosti naš deo Ibra svakako treba posetiti i uporediti sa sličnim destinacijama i dati mu šansu da stoji na listi interesantnih turističkih destinacija.

Svako ko splavari potrebno je samo da ponese svoj lični identifikacioni dokument dok je organizacija i realizacija ponude naša obaveza.

ARANŽMAN MOŽEMO DODATNO OBOGATITI DODATNIM SADRŽAJIMA I IZLETIMA UKOLIKO IZRAZITE ZAINTERESOVANOST ZA UPOZNAVANJE PODNOŽJA I OKOLINE KOPAONIKA. (PLANINARENJE, ALPINIZAM, RIBOLOV, POSETE VERSKIM OBJEKTIMA, POSETE BANJAMA I JOŠ MNOGO TOGA UKOLIKO STE ZAINTERESOVANI DA NAPRAVITE OBILAZAK I UČEŠĆE U DODATNOJ PONUDI KONTAKTIRAJTE NAS….)

Summer weekend on Kopaonik – discover the hidden beauty…

ONE-DAY ARRANGEMENT

TO ALL LOVERS OF RAFTING ON THE RIVER IBAR, WE OFFER UNLIMITED ADRENALINE DESCENT 50 MINUTES FROM THE TOURIST CENTER OF KOPAONIK WHEN THE REQUIREMENTS FOR RAFTING ARE MET!

The commercial price of participation in the summer tourist season per person is 45e

The arrangement includes:

  1. Transportation from the Kopaonik Tourist Center to Jarinje (Leposavić)
  2. Rafting down the Ibar – with accompanying equipment
  3. Lunch at the finish line in Rudnica (Raška)
  4. Return transportation to the Kopaonik Tourist Center

The group rafting in the boat can be from 6 to 8 people with our two other boat drivers (skippers).

The organization Splavarenje Ibrom Spust Bez Granica from Leposavic is at the disposal of all those interested in this type of water recreation in the hot summer period.

Our part of the Ibar, due to its speed and danger for all participants, does not belong to the high-risk rivers, but can be rafted by both beginners and experienced rafters because it has a sufficient number of well-insured rapids as well as quiet ones so that everyone can feel the charm of rowing and at the same time have time to swim in the river. Our experienced skippers will join you on this unforgettable adventure.

With all these possibilities, our part of the Ibar should definitely be visited and compared with similar destinations and given the chance to be on the list of interesting tourist destinations.

Anyone who rafts only needs to bring their personal identification document, while the organization and realization of the offer is our responsibility.

WE CAN ADDITIONALLY ENRICH THE ARRANGEMENT WITH ADDITIONAL CONTENTS AND EXCURSIONS IF YOU EXPRESS INTEREST IN GETTING TO KNOW THE FOOT AND SURROUNDINGS OF KOPAONIK. (MOUNTAINEERING, ALPINISM, FISHING, VISITS TO RELIGIOUS OBJECTS, VISITS TO SPAS AND MUCH MORE IF YOU ARE INTERESTED IN TAKEING A TOUR AND PARTICIPATING IN AN ADDITIONAL OFFER, CONTACT US…)

rafting ibrom cena u Srbiji ponuda, Serbian Adventures to Ibar, Rafting Ibrom - Facebook, NEZABORAVAN DOŽIVLJAJ NA RECI/ Rafting Ibrom, avanture na rec