23:30 – Povečerje

Posle muzičkog nastupa poželjno je da se svi u kampu pripremimo za predstojeće splavarenje što podrazumeva večernji odmor i planiranje narednog dana.

Obično nas ponese muzička atmosvera i lepota ambijenta gde se događa priča. Pozitivni i vedri ljudi koji nas okružuju i opušteno društvo ne treba da nam bude razlog za preterivanje već naprotiv dobar motiv kako bi uspela cela priča.

Tako da ćemo ove godine ranije da proglasimo povečerje i uskalditi se sa svim zahtevima.

Vodeći računa o svim bezbedonosnim merama i držeći se plana realizacije tu smo da svima bude ugodan i prijatan boravak.

Polako pakujemo neophodnu opremu za rafting i vršimo poslednje pripreme za spust niz Ibar.