AI – platforme

Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI), sigurno je jedan od najvećih „izuma” modernog doba. U svakodnevnim situacijama obavljamo radnje, koristimo proizvode i usluge koji za osnovu imaju sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Ona olakšava i unapređuje život ljudi, ima potencijal da odgovori na društvene potrebe, ali takođe donosi i nove izazove i rizike.

Kako bismo i kao pojedinci i kao društvo mogli da uhvatimo korak sa tehnološkim razvojem i iskoristimo prednosti tog procesa, bitno je da se informišemo i saznamo više o različitim segmentima od kojih je jedan i veštačka inteligencija.

Šta je AI, gde i kako se primenjuje, koje nam mogućnosti otvara, šta je njena budućnost?

Trenutno se nalazimo u fazi tzv. Četvrte industrijske revolucije, u kojoj značajnu ulogu igra upravo veštačka inteligencija. Industrijske revolucije su periodi tokom kojih usled inovacija dolazi do nagle promene korišćenih alata i posledično promene na tržištu rada i u svakodnevnom životu. Broj oblasti u kojima se primenjuje veštačka inteligencija se poslednjih godina strmoglavo povećava, od automatizacije procesa u industriji i široke primene u IT sektoru, preko nauke i medicine do ekonomije i prava.

DUBOKO UČENJE DEEP LEARNING

Oblast u kojoj se koriste duboke neuralne mreže (engl. deep neural networks) kao modeli (videti i: neuronske mreže). Zavisno od načina primene i tipa ulaznih podataka, neke od najčešće korišćenih tipova dubokih neuralnih mreža su konvolucione (engl. CNN), rekurentne (engl. RNN), mreže sa dugom kratkotrajnom memorijom (engl. LSTM), generativne suparničke mreže (engl. GAN), itd.

Najpoznatije pltforme veštačke inteligencije

 1. https://bard.google.com/ – Google AI
 2. https://www.deepmind.com/ – Google AI za kodiranje
 3. https://openai.com/research/dall-e -Dizajnira slike na osnovu teksta
 4. https://chat.openai.com/auth/login – Chat GPT
 5. https://www.bing.com/search?q=Bing+AI&showconv=1&FORM=hpcodx – BING AI ali preko Microsoft Edge
 6. https://www.ibm.com/watsonx – IBM platforma AI

Postoje mnoge platforme koje se koriste za AI, ali neke od najpopularnijih uključuju:

 • TensorFlow: TensorFlow je otvoreni kodni okvir za računanje neuronske mreže koji je razvio Google. Koristi se od strane velikih poduzeća i istraživačkih institucija širom svijeta.
 • PyTorch: PyTorch je otvoreni kodni okvir za računanje neuronske mreže koji je razvio Facebook. Jednostavan je za korištenje i popularan je među početnicima.
 • scikit-learn: scikit-learn je biblioteka Pythona za strojno učenje. Koristi se za izgradnju i obuku modela strojnog učenja.
 • Keras: Keras je otvoreni kodni okvir za računanje neuronske mreže koji je dizajniran da bude lak za korištenje. Koristi se na vrhu drugih okvira, poput TensorFlow-a i PyTorch-a.
 • OpenAI Gym: OpenAI Gym je biblioteka Pythona za izgradnju i testiranje agenta za umjetnu inteligenciju. Koristi se za istraživanje područja umjetne inteligencije, poput strojnog učenja i jačanja učenja.

Ovo su samo neke od mnogih platformi koje se koriste za AI. Najbolja platforma za vas ovisit će o vašim specifičnim potrebama i preferencijama

 • Google Cloud Vision API: Google Cloud Vision API je API koji omogućuje programerima da koriste moć AI za prepoznavanje i klasifikaciju objekata na slikama.
 • Amazon Rekognition: Amazon Rekognition je API koji omogućuje programerima da koriste moć AI za prepoznavanje i klasifikaciju objekata na slikama i videu.
 • Microsoft Azure Computer Vision: Microsoft Azure Computer Vision je API koji omogućuje programerima da koriste moć AI za prepoznavanje i klasifikaciju objekata na slikama i videu.
 • Clarifai: Clarifai je platforma koja omogućuje programerima da grade i treniraju modele strojnog učenja za prepoznavanje i klasifikaciju objekata na slikama.
 • OpenCV: OpenCV je besplatan i otvoreni kodni okvir za obradu slika i računalnu vid. Koristi se od strane istraživača i inženjera širom svijeta.

Ovo su samo neke od mnogih AI platformi za obradu slika. Najbolja platforma za vas ovisit će o vašim specifičnim potrebama i preferencijama.