Išler – prepoznatljiv kolač Goranaca poznatih poslastičara iz Gore na jugu Kosova i Metohije

Išler - prepoznatljiv kolač Goranaca poznatih poslastičara iz Gore na jugu Kosova i Metohije

Išler – prepoznatljiv kolač Goranaca poznatih poslastičara iz Gore na jugu Kosova i Metohije