Bogorodica Ljeviška Prizren (3)

Bogorodica Ljeviška u Prizrenu

Srpski manastir Bogorodice Ljeviška u Prizrenu oivičen bodljikavom žicom od 1999 dolaskom medjunarodnih snaga pri okupaciji teritorije Kosova i Metohije i medjunarodnog pritiska na Srbe u pokrini da se isele.