Рафтинг Ибром представља активан адреналински одмор на реци !

Близина копаоничких смештаја нашој дестинацији на Ибру, даје вам шансу да се активно одмарате на Копаонику али и да сплаварите, на 30 минута од вашег смештаја.  То представља врхунску понуду за летњи годишњи одмор на нашем “крову Србије” Копаонику, кроз адреналинско активирање и боравак на реци.

Активни туризам за све оне које воле динамику на свом годишњем одмору представља пун погодак кроз рафтинг.

Ми као организатори традиционалне манифестације “Спуст Без Граница” са преко 20 година искуства, познајемо реку и знамо, да после засићења у канцеларијском простоу или монотоног боравка на одмору, овакав доживљај на сплаварењу може да вам оплемени садржај на одмору.

 

The proximity of Kopaonik accommodation to our destination on the Ibar gives you the chance to actively rest on Kopaonik but also to go rafting, 30 minutes from your accommodation. This represents a top offer for a summer vacation on our “roof of Serbia” Kopaonik, through adrenaline activation and a stay on the river.
Active tourism for all those who like dynamism on their annual vacation is a full hit through rafting.
We, as the organizers of the traditional event “Spust Bez Granica” with over 20 years of experience, know the river and know that after being fed up in the office or a monotonous stay on vacation, this kind of rafting experience can enrich your vacation content.