OBAVEZNA PRAVILA ZA SVE UČESNIKE

 1. Spust ima rekreativni karakter bez elemenata takmičenja.
 2. Na regati mogu učestvovati samo registrovana plovila bez motora.
 3. Plovilima koja učestvuju u regati mogu upravljati samo iskusna lica
 4. Maksimalan broj ljudi na plovilu ne sme biti veći od dozvoljenog broja za dato plovilo.
 5. Plovilom ne smeju upravljati maloletna lica, niti se u plovilu mogu nalaziti samo maloletna lica.
 6. Zabranjuje se upotreba alkohola u toku trajanja spusta i preporučuje učesnicima da sa sobom ponesu potrebne količine vode za piće i skokova za osveženje.
 7. Učesnici spusta, neplivači, obavezno nose pojas za spasavanje u vreme boravka na vodi.
 8. Učesnici regate su dužni da poštuju javni red i mir, da izbegavaju incidente.
 9. Deca do 15 godina starosti mogu učestvovati na spustu samo u pratnji roditelja ili staratelja.
 10. Svaki pojedinac i sve posade učestvuju na spustu na sopstvenu odgovornost.
 11. Plovila i posada bez popunjenog evidencionog lista ne smatraju se učesnicima spusta.
 12. Sve posade evidentirane na evidencionom kartonu organizatora kreću na spust na znak organizatora.
 13. Sve posade su dužne da tokom spusta održavaju međusobno rastojanje 10 – 15 m.
 14. Sve posade i učesnici su obavezni da tokom trajanja spusta slede uputstva organizatora, kao i uputstva drugih zvaničnih lica zaduženih za obezbeđenje koji su posebno obeleženi.
 15. Zabranjeno je skakanje iz čamca u reku Ibar i kupanje za vreme trajanja spusta zbog mogućnosti povreda usled velikog broja plovila na spustu
 16. Nije dozvoljeno isticanje drugih simbola izuzev zastava privrednih subjekata, sportskih klubova, kao i zvaničnih simbola država i entiteta iz kojih pojedini učesnici spusta dolaze.
 17. Svaki učesnik spusta je lično odgovoran za svoje ponašanje i eventualno ugrožavanje ili nanetu štetu drugim licima za vreme trajanja spusta.
 18. Organizator preporučuje da svako plovilo ima neki vid zaštite od sunca.
 19. Učesnicima regate je zabranjeno bacanje smeća u vodu ili na obalu Ibra. Odlaganje smeća vrši se u odgovarajuće plastične kese koje će organizator staviti svakoj posadi na raspolaganje, a koje će nakon pristajanja na cilj članovi posade ubaciti u za to određene kontejnere.
 20. Svaki učesnik ili kompletna posada, ukoliko se ne pridržavaju predviđenih pravila spusta, biće sa njega isključeni, ukoliko dobronamerno upozorenje službe obezbeđenja ostane bez željenog efekta.