18:00 – Prevoz ljudi autobusom do mesta starta i povratak kući

  • Svi učesnici splavarenja koji su splavarili sa svojim splavovima i čamcima moći će da vrate svoju opremu do mesta starta sa kamionom koji će čekati kod bazena u Raški.
  • Posle ručka i pakovanja opreme treba da odete do autobuske stanice gde ćete biti autobus “Kavim – Raška” sa svojom linijom za vraćanje splavara da mesta starta.
  • Morate na vreme da se javite organizatori da bi smo kao organizato definisali sve potrebe manifestacije.

Za sve nejasnoće kontaktirajte nas!