02 i 03. Novembar 2019 – Planinarenje sa PK Kopaonik iz Leposavića povodom – 130 godina imenovanja visinske kote Nebeske Sstolice – 1913.m

Pozivamo Vas na tradicionalnu planinarsku akciju ,,Šatorice- 2019”, ,,Mitrov danak, hajdučki rastanak”, a koja se izvodi na južnim grebenima planine Kopaonik 2 i 3 novembra 2019.godine, posvećenu 130.godišnjici imenovanja kote Nebeska stolica- 1793.m ( kotirano mesto Crkvina), krštenu od strane legendarnog Srpskog Vojvode Živojina Mišića.

Geografsko odeljenje Glavnog generalštaba Kraljevine Srbije u proleće 1889.godine organizovalo je topografsko premeravanje čitave državne teritorije za izradu nove topografske karte 1: 50.000. Svi pripravnici na generalštabnoj pripremi dobili su zadatke da izvrše premer terena za po jednu ili dve sekcije. Mišić je dobio zadatak da izvrši premer zemljišta za sekciju Brus. 1889.godine otputovao je preko Kruševca i Brzeća na Kopaonik. Pošto se u to vreme državna granica većim delom terena koji je obuhvatala sekcija Brus, graničila sa Turskom, dodeljeni su mu jedan seiz, pet vojnika sa puškama i trubač. Dragocenu pomoć je imao od vojnika Savatija iz sela Kaznoviće, koji je u prste znao svaku tačku na celokupnoj sekciji Brus. Sve nazive na njoj, naglasio je Mišić ,,zapisao sam isključivo po njegovom kazivanju, osim naziva ‘Nebeske stolice’ iznad Belog brda (južno od Suvog Rudišta), tako sam nazvao tri ogromne stene koje su, posmatrano odozgo (sa najvišeg vrha na Rudištu- Pančićevog vrha 2017 m), zaista izgledale kao tri velike stolice”. Na današnjim topografskim kartama zadržani su svi nazivi koje je Mišić u toku premeravanja Kopaonika upisao, uključujući i naziv najvišeg vrha na stenjaku, kota 1913m, koji je imenovan ,,Nebeska stolica”. Rad na Kopaoniku Mišiću je ostao u nezaboravnoj uspomeni. Evo njegovih zapažanja o toj planini: ,,Sa svojim prostranim rasplećinama Kopaonik je najromantičniji deo Kraljevine Srbije… Vode i divnih izvora ima na sve strane… Upoznati Kopaonik to znači upoznati jedan od najdivnijih krajeva naše otadžbine”.

PROGRAM AKCIJE:

1.DAN- Petak- 01.novembar 2019.god– Okupljanje učesnika u Leposaviću. Noćenje u hostelima (500,oo i 800,oo din- uz blagovremenu prijavu kod organizatora), na podmetačima u školskoj sali i u sopstvenim šatorima (gratis).

2.DAN- Subota- 02.novembar 2019.god– GRUPA 1.- 6,oo čas Organizovanim prevozom, prevoz učesnika iz Leposavića do rudnika Žuta Prla- 1100m, gde je start akcije. Staza je planirana izlaskom od rudnika Žuta Prla na južni greben planine Kopaonik, kojim se kreće na celodnevnoj maršuti preko kota Lokvice, Rajićeva gora- 1400m, Mali Čir, Veliki Čir- 1369m, Planinička Stubica- 1297m, Vrletnica- 1356m, do cilja sela Belo Brdo, naselja Sandžak i škole- 1100m. Noćenje na sopstevnim podmetačima i vrećama za spavanje. Dužina staze je oko 24km sa visinskom razlikom pri usponu 800m i spuštanja 800m.

*GRUPA-2.- Organizovanim prevozom iz Leposavića dolazak do rudnika Žita Prla, gde je start na stazu sa prvom grupom. Prva deonica sa prvom grupom izlazak na Lokvice, gde je odvajanje, grebenom uspon na Ciganski grob- 1464m, a zatim povratak kružnom stazom do rudnika Žuta Prla. Organizovanim prevozom dolazak u selo Belo Brdo. Dužina staze je oko 12km sa usponom 400m i spuštanja 400m.

3.DAN- Nedelja- 03.novembar 2019.god–  7,oo čas polazak iz sela Belo Brdo, naselja Sandžak preko Karaule-1328m i Bugarina- 1636m, na Nebeske stolice- 1913m  a zatim spuštanje preko Crkvina- 1793m i Vojetina- 1561m, do rudnika Belo Brdo. Organizovanim prevozom dolazak do Leposavića.Dužina staze 12km sa usponom 800m i spuštanja 900m.

***NAPOMENA: Za učešće na ovoj akciji obavezna je fizička pripremljenost  učesnika, vreća za spavanje, podmetač i porcija za jelo. U selu Belo Brdo, naselju Sandžak- školi, ima određen broj mesta za spavanje na podmetačima, tako da je neophodna blagovremena prijava. Ostali učesnici spavaju u sopstvenim šatorima.

*INFORMACIJE:                                                                                                                                                             Organizator obezbeđuje prevoz učesnika iz Leposavića do rudnika Žuta prla i Belo Brdo, povratak iz Belog Brda do Leposavića, ručak u subotu, dva prenoćišta u školama, prevoz opreme, pečate vrhova i druženje na južnim grebenima planine Kopaonik za pamćenje.

Kotizacija 300,oo din. Za učesnike prvog dana, kraće staze (druge grupe) 500,oo din.

 ***Prijave i informacije obavezne do 28.10.2019.god.   Uz prijavu molim da dostavite popunjen prijavni obrazac sa svim podacima učesnika i vođe grupe.

Splavarenje Ibrom - Rafting on the Ibar river

Rafting na Ibru predstavlja splavarenje i spustanje niz reku čamcima i splavovima u podnožju Kopaonika od opštine Leposavić do opštine Raška