Pećka Patrijaršija je mesto gde se dovode na tron svi Srpski Patrijarsi upravnici Srpske Pravoslane Crkve !

Pećka Patrijaršija je mesto gde se dovode na tron svi Srpski Patrijarsi upravnici Srpske Pravoslane Crkve !

Pećka Patrijaršija je mesto gde se dovode na tron svi Srpski Patrijarsi upravnici Srpske Pravoslane Crkve !