Izveštaj održanog 16-tog Spusta Bez Granica – 2019

POGLEDAJ IZVEŠTAJE SA RAZLIČITIH GRUPA AKTIVNOSTI:

26.07.2019 – OMLADINSKI KAMP

27.07.2019 – SPLAVARENJE IBROM SPUST BEZ GRANICA DO RAŠKE