Gracanica stara slika

Lepota Gračanice koja je Srpski manastir medjunarodno zaštićeno duhovno blago koje se nalazi na UNESO listi svetskih lepota

Stara istorijska slika Gračanice koja je Srpski manastir medjunarodno zaštićeno duhovno blago koje se nalazi na UNESO listi svetskih lepota