12:00 – Rafting trka (Head to Head sa 4 člana posade)

Ove godine po prvi put u subotu 26. Jula 2019 od 12 časova !

Biće organizovana rafting trka za sve rafting klubove i udruženja i zainteresovane grupe koje žele da se takmiče Head to Head, uporedna trka dva čamca koji imaju po 4 člana posade !

Pravo učešća imaju sve zainteresovane grupe od po 4 člana posade da se prijave ili kroz postojeće klubove i udruženja koji će učestvovati na trci.

Dužina staze biće oko 300 m gde će se obavljati uzdužna trka  dva čamca na postavljenoj stazi.

Ovim sadržajem oplemenili bi dogadjaj sa dodatnim sadržajem čime bi se stvorili uslovi za podršku mladima koji žele da se bave ovim sportom.

Prijave takmičarskih ekipa do petka 25.07.2019 na kontakte te organizacije.

Sve takmičarske grupe i ekipe od po 4 člana imaju mogućnost učešća i takmičenja na manifestaciji u cilju omasovljenja prve trke  kod nas !