Ekološkim akcijama podižemo svest o zdravoj životnoj sredini !

Kaže se: “Higijena je pola zdravlja ” !

Ako podjemo od te stavke možemo zaključiti zašto nema zdravlja u našoj državi! Deponije koje su rasute duž putnih pravaca, pored reka, neprečišćene fekalne vode koje idu u rečne slivove, zatrpane turističke destinacije smećem posle sezonskog korišćenja, čine nažalost naše životno okušenje. Time se može opravdati da postoji veoma velika koncentracija zagadjujućih bakterija koje vetar raznosi kroz vazduh i rečnim tokom putuje kroz reke. U srednjem veku nastajale su neke neizlečive bolesti upravo zbog loših higijenskih uslova i nebrige o životnoj sredini, vodi koju pijemo i vazduh koji udišemo….

Imamo pojavu malih boginja kao epidemiju, mogu se javiti još kojekakve zaboravljene bolesi i davno istrebljene ako se i dalje ne brine o higijeni i očuvanju prirode.

Ozbiljnim društva neguju kulturu visoke svesti o životnoj sredini.

Zbog takvih činjenica koje su poražavajuće o nivou i stupnju svsti našeg društva o zdravoj životnoj sredini mi stalno podsećamo i delujemo preventivno i ciljano na ovaj problem.

Kao organizacija izveli smo akciju čišćenja dela Kopaonika posle zimske turističke sezone zajedno sa ljudima iz Nacionalnog parkom Kopaonik

 

 

 

 

Radovna je akcija čišćenja i održavanja rečnog korita Ibra pred splavarenje kako bi se unapredila bezbednost učesnika na reci  jer se u zimskom periodu akumuliraju količine smeća u reci.

 

 

Splavarenje Ibrom - Rafting on the Ibar river

Rafting na Ibru predstavlja splavarenje i spustanje niz reku čamcima i splavovima u podnožju Kopaonika od opštine Leposavić do opštine Raška